Компютърна Библия
версии 5 и 6

Програма за четене и изучаване на Библията


Официален сайт: readthebible.sourceforge.net

Съдържание

Обща информация

Целите на програмата Компютърна Библия са:

Ако вече желаете да изтеглите и използвате програмата, преминете веднага към раздела Изтегляне.

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са продължение на "Компютърна Библия - версия 4.3". Всяка от версиите 5 и 6 представлява напълно нова независима разработка, в която се използва само идеята и файловете с материали от по-старите версии.

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са многоплатформени програми с отворен код (GPL), написани на C++ с Qt. Т.е. използват една качествена и мощна библиотека за разработване на многоплатформен софтуер, с която са реализирани и други библейски програми (например: BibleTime, CrossBgBible, Българска Linux Библия).

Публикуваните до момента компилации от версии 5 и 6 са до висока степен стабилни и надеждно функциониращи, въпреки че, в тях не са реализирани всички функции, каквито имаше в Компютърна Библия - версия 4.3. С приоритет във версия 6 се създават функции, които се очаква да я направят по-удобна и широкодостъпна, например: възможност за използване на мобилни устройства с Android и iOS. В тази версия се обръща по-голямо внимание на настройките, свързани с удобството за четене.

Във версия 5, поне в Windows XP, е създадена възможност да се ползва съвместно и версия 4.3, която е най-богатата на функционални възможности, създавана до сега версия. За целта в менюто на версия 5 е добавена команда ("Прозорци" - "Версия 4.3") за отваряне на версия 4.3, а ако тя не е инсталирана, версия 5 може да изтегли от Интернет и да инсталира автоматично версия 4.3. Така до голяма степен отпада необходимостта от сложния досегашен начин за инсталиране на версия 4.3, модул по модул. Версия 4.3 използва библиите изтеглени с помощта на версия 5. Останалите модули на версия 4.3 - речниците и илюстрациите, които още не са добавени и във версия 5 все още се налага да бъдат теглени и инсталирани ръчно от страницата за теглене на модули.

Повече подробности за отделните версии вижте във История на промените.

Екип

Екипът, който работи по програмата е отворен и всеки, който желае може да участва с доброволен труд за постигане на поставената цел - създаване на една удобна, многоплатформена, уникална с възможностите си програма за запознаване с Библията, както и за задълбочено изучаване, изследване, цитиране и показване на Библията.

Към момента в работата по програмата са участвали (по азбучен ред):

Ваньо Георгиев - автор на Компютърна Библия - версия 3.4, програмист, администратор на сайта vanyog.com;
Деян Павлов - превеждане на текстове от сайта на английски;
Мите Гошев - превеждане на интерфейса на македонски и помощ при добавяне на Библия на македонски;
Петър Червенков - набиране на текст;
Теодор Бахчеванов - графичен дизайн, създател на логото и иконата;

Ако имате желание и вие да се включите, вижте раздела "Помогнете".

Помогнете

Всеки, който желае тази програма да се развива по-бързо, би могъл да помогне.

Не е задължително да сте софтуерен специалист, важно е само да имате желание да подкрепите създаването на един добър продукт, полезен за Вас и всички останали. Дори само да си изтеглите и пробвате програмата е важно за нейното популяризиране, защото броят на изтеглянията определя колко по-предни позиции ще заеме в сайтовете за теглене.

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са публикувани на сайта за програми с отворен код sourceforge.net и за да окажете подкрепа може да използвате инструментите за колективна работа, които има там.

Може да започнете с това да се абонирате за пощенския списък Readthebible-general, за да изпратите в него и своето мнение.
(Страницата за абониране е на руски, защото софтуерът за пощенски списъци не е преведен на български, а руският език е единствения, поддържан от системата език с азбука кирилица. Така с избора на руски език се дава възможност да се пишат писма на кирилица.)
Повече за пощенските списъци, на настоящата програма вижте в “Пощенски списък”.

За да използате и други инструменти от sourceforge.net е необходимо да си направите профил. Тогава ще можете да:

И без да се регистрирате в sourceforge.net, може директно да се свържете с Ваньо Георгиев (vanyog.com) и да зададете въпросите, които ви интересуват.

За да се ускори реализирането на постъпилите предложения и нови идеи е важно към работния екип да се присъединят разработчици, които да помагат за:

Изтегляне и инсталиране

Версия 5

Windows

Изтеглете файла Bible-v5.2.2-win.zip и го разархивирайте в отделна директория. Ако обновявате съществуваща версия на програмата, изкопирайте разархивираните файлове и директории в директорията със старата инсталация.

Щракнете двойно върху изпълнимия файл Bible.exe за да стартирате програмата.

macOS

Изтеглете файла Bible-v5.2.2n-mac.zip.

Щракнете двойно върху него за да се разархивира.

Влезте през Terminal в директорията, която се създава след разархивирането и изпълнете в нея командата:
xattr -d com.apple.quarantine Bible.app.

Отворете същата директория с Finder и щракнете двойно върху Bible.app за да стартирате програмата.

Linux

За Linux може да изтеглите изпълним файл за ubunu 13.10 bible5.1.1-ubuntu13.10.tar.gz. На тази дистрибуция файлът е изготвен и проверен. Ако този файл не работи на Вашата дистрибуция е необходимо програмата да се компилира от изходен код. Вижте следващия раздел "За програмисти".

Версия 6

За версия 5 - вижте тук.

Операционна система:

Download версия 6.3.6 Windows

Download версия 6.3.6 macOS Sierra

Linux дистрибуции:
Download версия 6.3.6 64-bit Linux
Download версия 6.1.14 32-bit Linux

Download версия 6.3.6 Android

Download версия 6.3.3 iOS

Ако се затруднявате

Вижте филмчетата от YouTube канала на програмата.

За програмисти

За да компилирате Компютърна Библия от изходния код, трябва да разполагате с Qt Open Source. За повече информация относно програмирането с Qt, вижте книгата "Програмиране с Qt" Ако ще работите на Windows, Ви трябва конфигурация на Qt за компилатор MinGW.

Компютърна Библия - версия 6 е направена с най-новата версия на Qt, но Компютърна Библия - версия 5 се компилира с весия 4.8.5 на Qt. За да изтеглите тази по-стара версия трябва на страницата за изтегляне на Qt http://www.qt.io/download-open-source да слезете по-надолу и да щракнете линка "View All Downloads". След това трябва да намерите подзаглавието "Other downloads" и да щракнете линка "Archuve for old versions". С още няколко щраквания през следващите страници, се стига до: http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.5/.

За някои особености при Mac вижте тук.

Изходният код на Компютърна Библия - версия 6 се изтегля от новото Git хранилище, а версия 5 от SVN хранилище.

Бележки относно двете версии:

Версия 5

В директория update се намира първичния код на една малка допълнителна програма, която се стартира след изтегляне на нова версия от Интернет. Тази програма разархивира, изтегления zip файл и после отново стартира "Компютърна Библия - 5".

build.bat и build.sh - извършват компилирането (.bat файла в Windows, а .sh файла в Mac и Linux).
cpr.bat - създава нова директория rel и копира в нея изпълнимия и други файлове;
cps.bat - създава нова директория src и копира в нея файловете с изходния код;
cpm.sh и cps.sh - същото като cpr.bat и cps.bat, но за Mac;
mac.sh - подготвя за дистрибутиране изпълнимия пакет за Mac.

Версия 6

Qt проектът е организиран във вид на съставен проект с два подпроекта:
Bible6 - програмата, предназначена за крайни потребители и
TextConvertor - помощна програма за конвертиране на библиите от други файлови формати към използвания в Компютърна Библия формат.

Bible6/copy_release.bat - е файл, който копира в нова директория, изпълнимия файл за Windows и необходимите за изпълнението му *.dll файлове. Този файл трябва да се копира и изпълни в директорията, в която Qt създава файла Bible6.exe.

Пощенски списък

За предпочитане е всички въпроси и мнения за Компютърна Библия да се изпращат на адреса на пощенския списък:
readthebible-general@lists.sourceforge.net.

Съобщенията, изпратени до този адрес, автоматично са запазват в Интернет и могат да се прочетат на страница:
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=readthebible-general.

Обща информация за пощенския списък има на адрес:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/readthebible-general.
Страницата от същия адрес дава възможност да добавите и своя имейл в пощенския списък, както и да промените своите данни или да се отпишете.

Може да изпратите имейл, който ще бъде получен от всички участници в пощенския списък, като го адресирате до:
readthebible-general@lists.sourceforge.net.

Може да получите инструкции по имейл как да промените своето участие в пощенския списък, ако изпратите съобщение до:
readthebible-general-request@lists.sourceforge.net
със съдържание или Subject думата help.

Трябва да помните своята парола, за да можете да направите промени!

 

Link to SoftSea.com Link to SoftSea.com
Share