Начало
Обща Информация
Екип
Помогнете
Изтегляне (Download)
За програмисти
Версии
Пощенски списъци Указания за ползване

Страници в sourceforge.net

Summary
Files
Reviews
Support
Wiki
Tickets
News
Donate
SVN
Git


Link to SoftSea.com Link to SoftSea.com

Още видеоклипове

Компютърна Библия
версии 5 и 6

Програма за четене и изучаване на Библията
Официален сайт readthebible.sourceforge.net

Съдържание

Обща информация
Изтегляне
История
Екип
Помогнете
За програмисти
Версии
Пощенски списъци

Обща информация

Целите на програмата Компютърна Библия са:

Ако вече желаете да изтеглите и използвате програмата, преминете веднага към раздела Изтегляне.

История

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са продължение на "Компютърна Библия - версия 4.3". Всяка от версиите 5 и 6 представлява напълно нова независима разработка, в която се използва само идеята и файловете с материали от по-старите версии.

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са многоплатформени програми с отворен код (GPL), написани на C++ с Qt. Т.е. използват една качествена и мощна библиотека за разработване на многоплатформен софтуер, с която са реализирани и други библейски програми (например: BibleTime, CrossBgBible, Българска Linux Библия).

Публикуваните до момента версии са до висока степен стабилни и надеждно функциониращи, въпреки че, предстои още работа по добавяне на всички функции, каквито има в Компютърна Библия - версия 4.3. Успоредно с това и дори с приоритет се създават и принципно нови, които се очаква да направят новите версии още по-удобни и достъпни, например: възможност самата програма да тегли от Интернет и да инсталира необходимите преводи на Библията, възможност самата програма да проверява, тегли и инсталира следващите свои версии и др.

Докато бъдат реализирани всички функции от старата версия 4.3 и във версия 5, поне в Windows XP, може да се ползват съвместно двете версии. За целта в менюто на версия 5 е добавена команда ("Прозорци" - "Версия 4.3") за отваряне на версия 4.3, а ако тя не е инсталирана, версия 5 може да изтегли от Интернет и да инсталира автоматично версия 4.3. Така до голяма степен отпада необходимостта от сложния досегашен начин за инсталиране на версия 4.3, модул по модул. Версия 4.3 използва библиите изтеглени с помощта на версия 5. Останалите модули на версия 4.3 - речниците и илюстрациите, които още не са добавени и във версия 5 все още се налага да бъдат теглени и инсталирани ръчно от страницата за теглене на модули.

Повече подробности за отделните версии вижте във Версии и Версии от предишни години.

Екип

Екипът, който работи по програмата е отворен и всеки, който желае може да участва с доброволен труд за постигане на поставената цел - създаване на една удобна, многоплатформена, уникална с възможностите си програма за запознаване с Библията, както и за задълбочено изучаване, изследване, цитиране и показване на Библията.

Към момента в работата по програмата са участвали (по азбучен ред):

Ваньо Георгиев - автор на Компютърна Библия - версия 3.4, програмист, администратор на сайта vanyog.com;
Деян Павлов - превеждане на текстове от сайта на английски;
Мите Гошев - превеждане на интерфейса на македонски и помощ при добавяне на Библия на македонски;
Петър Червенков - набиране на текст;
Теодор Бахчеванов - графичен дизайн, създател на логото и иконата;

Ако имате желание и вие да се включите, вижте раздела "Помогнете".

Помогнете

Всеки, който желае да види тази програма да се развива по-бързо, би могъл да помогне.

Не е задължително да сте софтуерен специалист, важно е само да имате желание да подкрепите създаването на един добър продукт, полезен за Вас и всички останали. Дори само да съобщите за забелязана печатна грешка, например, е важна и полезна помощ.

Компютърна Библия - версии 5 и 6 са публикувани на сайта за програми с отворен код sourceforge.net и най-добрият начин да окажете подкрепа е да използвате инструментите за колективна работа, които има там.

Може да започнете с това да се абонирате за пощенския списък Readthebible-general и да започнете да пишете в него. Страницата за абониране е на руски, защото софтуерът за пощенски списъци не е преведен на български, а руският език е единствения, поддържан от системата език с азбука кирилица. Така с избора на руски език се дава възможност да се пишат писма на кирилица. Повече за пощенските списъци, на настоящата програма вижте в “Пощенски списъци”.

За да използате други инструменти на sourceforge.net е необходимо да си направите профил. Тогава ще можете да:

И без да се регистрирате в sourceforge.net, може директно да се свържете с Ваньо Георгиев (vanyog.com) и да зададете въпросите, които ви интересуват.

За да се ускори реализирането на постъпилите предложения и нови идеи е важно към работния екип да се присъединят разработчици, които да помагат за:

Изтегляне и инсталиране

Версия 5

Windows

Изтеглете файла Bible-v5.2.1-win.zip и го разархивирайте в отделна директория. Ако обновявате съществуваща версия на програмата, изкопирайте разархивираните файлове и директории в директорията със старата инсталация.

Щракнете двойно върху изпълнимия файл Bible.exe за да стартирате програмата.

macOS

Изтеглете файла Bible-v5.2.1-mac.zip.

Щракнете двойно върху него за да се разархивира, а после щракнете двойно върху създадената нова директория, за да я отворите.

Щракнете двойно върху изпълнимия пакет Bible.app за да стартирате програмата.

Linux

За Linux може да изтеглите изпълним файл за ubunu 13.10 bible5.1.1-ubuntu13.10.tar.gz. На тази дистрибуция файлът е изготвен и проверен. Ако този файл не работи на Вашата дистрибуция е необходимо програмата да се компилира от изходен код. Вижте следващия раздел "За програмисти".

Версия 6

Операционна система:

Windows
macOS Sierra
Linux дистрибуции:1
Ubuntu 15.10 32-bit
LinuxMint 17.3 64-bit
Android
iOS 2

----
1 Много е вероятно предложените пакети да работят и на други дистрибуции. Пробвайте.
2 Предоставянето за теглене на изпълними пакети за iOS е затруднено от необходимостта те да се побликуват в App Store, за което се заплаща такса - $99/год. Ще бъде направено, когато проектът достигне по-висока степен на завършеност и стабилност, или ако някой пожелае да заплати тази такса, за да помогне за разпространението на програмата. В момента единственият начин да се инсталира програмата на мобилни устройства на Apple е директно с кабел от Mac, на който тя се компилира от изходен код от праграмист, заплатил таксата за разработчик на iOS приложения.

Ако се затруднявате

Вижте филмчетата от YouTube канала на програмата.

За програмисти

За да компилирате Компютърна Библия от изходния код, трябва да разполагате с Qt Open Source. За повече информация относно програмирането с Qt, вижте книгата "Програмиране с Qt" Ако ще работите на Windows, Ви трябва версията на Qt за компилатор MinGW.

Компютърна Библия - версия 6 е направена с версия 5.5 на Qt, но Компютърна Библия - версия 5 се компилира с весия 4.8.5 на Qt. За да изтеглите тази по-стара версия трябва на страницата за изтегляне на Qt http://www.qt.io/download-open-source да слезете по-надолу и да щракнете линка "View All Downloads". След това да намерите и щракнете линка "Archuve for old versions" и с още няколко щраквания през следващите страници, да стигрете до: http://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.5/.

За някои особености при Mac вижте тук.

Изходният код на Компютърна Библия - версия 6 се изтегля от новото Git хранилище, а версия 5 от SVN хранилището.

Бележки относно двете версии:

Версия 5

В директория update се намира първичния код на една малка допълнителна програма, която се стартира след изтегляне на нова версия от Интернет. Тази програма разархивира, изтегления zip файл и после отново стартира "Компютърна Библия - 5".

build.bat и build.sh - извършват компилирането (.bat файла в Windows, а .sh файла в Mac и Linux).
cpr.bat - създава нова директория rel и копира в нея изпълнимия и други файлове;
cps.bat - създава нова директория src и копира в нея файловете с изходния код;
cpm.sh и cps.sh - същото като cpr.bat и cps.bat, но за Mac;
mac.sh - подготвя за дистрибутиране изпълнимия пакет за Mac.

Версия 6

Qt проектът е организиран във вид на съставен проект с два подпроекта:
Bible6 - програмата, предназначена за крайни потребители и
TextConvertor - помощна програма за конвертиране на библиите от други файлови формати към използвания в Компютърна Библия формат.

Bible6/copy_release.bat - е файл, който копира в нова директория, изпълнимия файл за Windows и необходимите за изпълнението му *.dll файлове. Този файл трябва да се копира и изпълни в директорията, в която Qt създава файла Bible6.exe.

Версии

6.1.2 - алфа - 9 декември 2016 г.:

6.1.1 - алфа - 9 декември 2016 г.:

6.1.0 - алфа - 30 октомври 2016 г.:

6.0.10 - алфа - 15 юни 2016 г.:

6.0.10 - алфа - 6 юни 2016 г.
В хранилището за код:

6.0.9 - алфа - 31 май 2016 г.
В изпълнимите файлове за Windows:

6.0.8 - алфа - 29 май 2016 г.

6.0.7 - алфа - 28 май 2016 г.

6.0.7 - алфа - 26 май 2016 г.

6.0.7 - алфа - 21 май 2016 г.
Само в хранилището за код:

6.0.6 - алфа - 1 април 2016 г.
В хранилището за код и в изпълнимите файлове за Android и Windows:

6.0.5 - алфа - 10 февруари 2016 г.
Само в хранилището с изходен код и в изпълнимите файлове за Android:

6.0.4 - алфа - 4 февруари 2016 г.
Публикуван е изпълним файл за Android и видео, показващо как се инсталира версия 6 в Android 4.4.

6.0.4 - алфа - 1 февруари 2016 г.

6.0.4 - алфа - 28 януари 2016 г.
Промяна, публикувана само в хранилището с изходен код:

6.0.3 - алфа - 19 януари 2016 г.

6.0.2 - алфа - 17 януари 2016 г.
Публикувани са изпълними файлове за Linux Mint 64bit и Ubuntu 32bit.

6.0.2 - алфа - 15 януари 2016 г.
Следните промени са публикувани в хранилището с изходен код и в изпълнимите файлове за Moc OS X, Android и Windows:

6.0.1 - алфа - 13 януари 2016 г.
Публикувани са изпълними файлове за Windows, Linux Mint 64bit и Ubuntu 32bit.

6.0.1 - алфа - 12 януари 2016 г.
Първо подобрение - възможност за инвертиране на цветовете и настройване на контраста. Публикувани са изпълними файлове за Android и Mac OS X.

6.0 - алфа - 11 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Linux Mint 17.3 64-bit.

6.0 - алфа - 10 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Linux - Ubuntu 15.10 32-bit.

6.0 - алфа - 9 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Windows.

6.0 - алфа - 6 януари 2016 г.
Първата, публикувана версия за Android. Малко по-късно през същия ден беше публикувана и версия за Mac OS X.

5.2.2 - 24 декември 2015 г.

5.2.1 - 14 декември 2015 г.

5.2.0 - 12 декември 2015 г.

6.0 - 9 ноември 2015 г.

5.2.0 - 17 март 2015 г.

5.1.2 - 18 март 2014 г.

5.1.2 - 23 януари 2014 г.

5.1.1 - 22 януари 2014 г.

5.1.1 - 17 ноември 2013 г.

5.1.1 - 16 ноември 2013 г.

5.1.0 - 7 април 2012 г. (само за Mac)

5.0 алфа 20 - 30 март 2012 г.

5.0 алфа 20 - 7 март 2012 г. (обновена е само версията за Windows)

Промените, направени в по-стари версии, през минали години вижте в "История".

Пощенски списъци

Общ пощенски списък

За предпочитане е всички въпроси и мнения за Компютърна Библия - да се изпращат на адреса на пощенския списък:
readthebible-general@lists.sourceforge.net.

Съобщенията, изпратени до този адрес, автоматично са запазват в Интернет и могат да се прочетат на страница:
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum_name=readthebible-general.

Обща информация за пощенския списък има на адрес:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/readthebible-general.
Страницата от същия адрес дава възможност да добавите и своя имейл в пощенския списък, както и да промените своите данни или да се отпишете.

Може да изпратите имейл, който ще бъде получен от всички участници в пощенския списък, като го адресирате до:
readthebible-general@lists.sourceforge.net.

Може да получите инструкции по имейл как да промените своето участие в пощенския списък, ако изпратите съобщение до:
readthebible-general-request@lists.sourceforge.net
със съдържание или Subject думата help.

Трябва да помните своята парола, за да можете да направите промени!

Пощенски списък за уведомяване при обновяване на файлове в хранилището

За да получавате съобщение при всяко обновяване на някой файл във SVN хранилището може да се запишете в пощенския списък: readthebible-svn. Този списък е само за четене и не приема отговори на изпратените съобщения.